011-52330333 - 011-52335551

جزئیات مطلب

شروع ثبت نام ترم تابستان 1400 بصورت آنلاین

شروع ثبت نام ترم تابستان 1400 بصورت آنلاین

 کلاسهای ترم  تابستان  1400 مراکزآموزش زبان انگلیسی

   شکوه نوشهر  بصورت آنلاین برگزار میگردد.

  شروع ثبت نام : 1400/04/1

  شروع کلاسها :  پسران 1400/04/13

                                            دختران  1400/04/12

به اشتراک گذاشتن این مطلب