011-52330333 - 011-52335551

جزئیات مطلب

ثبت نام ترم تابستان 1400

ثبت نام ترم تابستان 1400

 

به اطلاع میرساند مراکز آموزش زبان انگلیسی شکوه دانش نوشهر

ثبت نام ترم تابستان را از تاریخ 1400/04/01 بصورت آنلاین  و حضوری شروع و در

تاریخ 1400/04/10 به اتمام میرسد. کلاسهای ترمتابستان بصورت  آنلاین   برگزار میگردد.

 

 

 

به اشتراک گذاشتن این مطلب