011-52330333 - 011-52335551

انگلیسی - دوره جوانان و بزرگسالان

  انگلیسی : دوره جوانان و بزرگسالان - آشنایی بیشتر با دوره

این دوره کاملترین و به روز ترین پکیج آموزش زبان انگلیسی برای افراد 16 سال به بالا با لهجه American از سطح مبتدی Beginner تا سطح High Intermediate می باشد.

  منابع آموزشی