011-52330333 - 011-52335551

پرسنل آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه دانش باشید

شرایط استخدام

 

سمت شغلی

شرح

سابقه کاری

نوع همکاری

منشی

-          خانم

-          حداکثر سن 30 سال

-          حداقل فوق دیپلم

-          مسلط به نرم افزار Office

-          سطح زبان Elementary

-          مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی

 

درصورت نداشتن سابقه کاری شخص به مدت یک ماه با حقوق به صورت کارآموزی تحت آموزش قرار می گیرد.

 

Full time

کارمند

بخش ثبت نام

-          خانم

-          حداکثر سن 30 سال

-          حداقل لیسانس

-          روابط عمومی عالی

-          سطح زبان : مقدماتی

-          مسلط به نرم افزار Office

-        مسلط به تایپ فارسی و انگلیسی  

کارمند

بخش آموزش

-          خانم

-          حداکثر سن 35سال

-          حداقل لیسانس

-          سطح زبان Advanced

-          مسلط به نرم افزارOffice

-          آشنایی به اینترنت و Application های تحت وب

حداقل دو سال سابقه کار مرتبط

Full Time

حسابدار

-          خانم یا آقا

-          حداکثر سن 40 سال

-          حداقل لیسانس یا دانشجوی کارشناسی

-          تسلط کامل به اکسل

-          مسلط به نرم افزار حسابداری و حقوق دستمزد هلو

-          آشنایی کامل با سرفصل های حسابداری /  ثبت اسناد در نرم افزار/  بایگانی اسناد مالی / نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دستمزد / ارائه لیست بیمه و حقوق و گزارشات فصلی دارایی/

حداقل سه سال

Part time

خدماتی

-          خانم

-          حداکثر سن 45 سال

-          حداقل دیپلم

حداقل یک سال

Full Time

مراحل استخدام

-     تکمیل و ارسال فرم اینترنتی  

-     مصاحبه اولیه

-     ارائه مدارک

-     انعقاد قراداد همکاری

 

با تمامی افراد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی قراداد منعقد می گردد و شخص از تمامی حقوق و مزایای متعلقه بهرمند خواهد شد.

 

 

فرم  اینترنتی درخواست کار

انتخاب تاریخ