011-52330333 - 011-52335551

تاریخچه

آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه دانش نوشهر واحد پسران در سال 1377  به منظور ارتقای دانش زبان علاقمندان (دانش اموزان ، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی) با دریافت مجوز از سازمان آموزش و پرورش استان مازندران از ترم تابستان 1378 فعالیت آموزشی خود را شروع نموده است.

در سال 1391 با در خواست تاسیس آموزشگاه زبان شکوه دانش واحد دختران بعنوان مکمل و موافقت مسولین محترم اداره آموزش وپرورش شهرستان نوشهرمنجربه صدور مجوز از سازمان آموزش وپرورش استان مازندران درپایان سال 1391 گردید. آموزشگاههای زبان انگلیسی شکوه دانش نوشهر(پسران- دختران)  بعنوان یک مرکز آموزش زبان وبا نام مراکز آموزش زبان انگلیسی شکوه دانش نوشهرازسال 1392 فعالیت آموزشی خود را ادامه میدهد.

دامنه فعالیت ها:

دامنه های فعالیت های آموزشــگاه زبان انگليسي شکوه دانش در بر گیرنده هرگونه خدمتی در زمینه آموزش زبان انگلیسی در کلیه سطوح از مبتدی تا پیشرفته ونیز معرفی و ارائه کتب آموزشی و کمک آموزشی مربوط به این حوزه می باشد.
همچنین برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی که در ارتباط با امور آموزشی و فرهنگی فعالیت می نمایند و نیز انجام هرگونه مشــاوره علمی و درسی در زمینه های آموزشــی، مشکلات یادگیری، مشارکت در برنامه های آموزش زبان انگليسي در موسسات یا شرکت های خواهان، از دیگر فعالیتهای آموزشــگاه زبان انگليسي شکوه دانش میباشد

نظری مختصر به تاریخچه نوشهر در گذر زمان

آغاز شکل گیری نوشهر از روستای گردکل و منطقه شهر پشت بوده است که در مجاورت رودخانه گردکل در شمال مسیر راه سرتاسری کناره قرار داشته است . در زمان قاجار به لحاظ نزدیک بودن این روستا به دریا و مناسب بودن ساحل آن جهت پهلوگیری شناورهای تجاری مورد توجه شخصی بنام خاچیک قرار گرفت . و این منطقه محل مناسبی برای مبادله و حمل و نقل کالا میان ایران و روسیه شوروی و سبب رونق فعالیتهای مختلف اقتصادی گردید . پس از مدت زمانی مورد توجه حبیب اله خان سردار خلعتبری قرار گرفت که بجهت آغاز فعالیت های عمرانی به حبیب آباد معروف شد سپس به دهنو و در زمان پهلوی اول با ایجاد بندر و یک سلسله اقدامات عمرانی با هویت شهری در کنار بافت روستائی به نوشهر تغیر نام یافت . بنابراین علل عمده استقرار و پیدایش شهر نوشهر در این منطقه را می توان وجود رودخانه های متعدّد ـ نزدیکی آن بدریا ـ کوتاه بودن فاصله اش به تهران و موقعیت مناسب ساحل آن برای پهلوگیری شناورهای تجاری و حاصلخیزی اراضی اطرافش دانست .