ربات هوشمند در تلگرام

تاریخ: 23 آبان 1395 18:09:00

ربات هوشمند مراکز آموزش زبان شکوه دانش نوشهر در تلگرام آماده ارائه وضعیت کلیه اطلاعات زبان آموز ازقبیل اطلاعات ثبت نام ، مالی، شروع و پایان ترم، نمرات، کارنامه،حضورغیاب و ............ میباشد. با آدرس زیر در تلگرام می توانید به ربات هوشمند این مراکزدست

آمار سایت